Video for the event Holy Race https://www.hallrace.se/information

"Den 10 augusti 2019 gick prästens gamla vandringsled mellan Alsens och Offerdals kyrka in i en ny storhetstid. Holy Race, med inslag av lokalproducerade mathantverk längs vandringens gång och fullskalig konsert i målområdet, invigde den nyrenoverade leden."

Back to Top