Utställningen är en del i ett pågående konstnärligt projekt av Henrik Ljusberg som utforskar frågor kring platsen. Ett narrativ som speglar vardagen i perifera platser, som fångar upp melankoli och vemod, samtidigt som det också finns någonting romantiskt och lockande med dessa norrländska miljöer.

Byar och samhällen har låtits förfalla men har samtidigt en ”ruin-romantisk” aura över sig och sitter på berättelser om ett annat liv, där ett lugn och en trygghet finns.
Verk och objekt med olja, fotografier och live musik, inbjuder publiken till reflektion över läget, att reflektera över dessa alternativa platser till staden.
Back to Top